Bulletin

Společnost česko-arabská vydává každoročně Bulletin SČA v češtině a arabštině, který vychází v tištěné a elektronické formě a je distribuován členům,zainteresovaným organizacím a zastupitelským úřadům.

Příspěvky do Bulletinu je možno zasílat na redakční adresu: bulletin@czech-arab.org

Bulletin 2015

Bulletin 2014

Bulletin 2/2013

Bulletin roku 2012

Bulletin roku 2011

Bulletin roku 2010

Bulletin roku 2009

Bulletin roku 2008

Bulletin roku 2007

Bulletin roku 2006

Bulletin roku 2005

Bulletin roku 2004

Bulletin roku 2003

Bulletin roku 2002

Bulletin roku 2001

Česko-arabská společnost. Nezisková společnost založená v roce 1990. Poslední úprava:17.10.2014