O nás

Jsme nevládní, nezisková organizace,která byla založena 24.října 1990. Společnost česko-arabská navázala na činnost arabského výboru působícího od 70.let minulého století v rámci Československé společnosti pro zahraniční styky.

Hlavním úkolem Společnosti je přiblížit české veřejnosti historii ,kulturu a život obyvatel arabských zemí. Společnost pořádá přednášky,semináře,besedy s cestovateli,arabisty a dalšími znalci arabských zemí,kulturní večery,výstavy fotografií,obrazů a rukodělných výrobků,organizuje promítání arabských filmů i prodejní výstavky výrobků z arabských zemí.

Mezi členy Společnosti patří významní odborníci,kteří část svého života prožili v arabských zemích nebo k nim mají profesní vazby. K naší činnosti tak přispívají přední historici,arabisté,egyptologové,učitelé,lékaři,obchodníci i technici,ale i studenti vysokých a středních škol či turisté a obdivovatelé orientu.Značnou část našich členů tvoří čeští občané arabského původu.

Společnost spolupracuje s ministerstvem zahraničních věcí ČR,zvláště s odborem pro kulturu,komunikaci a prezentaci a odborem Blízkého Východu a sev. Afriky,s arabskými zastupitelskými úřady akreditovanými v Praze,s kluby a organizacemi arabských občanů z Iráku,Libanonu,Palestiny , Sýrie,Jordánska a dalších zemí,které působí na území ČR a řadou muzeí a kulturních institucí.

V rámci Společnosti existují Sdružení přátel jednotlivých arabských zemí a regionální pobočky v Brně,Plzni,Hradci Králové,Olomouci,Českých Budějovicích a Hradci Králové.

Společnost je členem české sítě Nadace Anny Lindhové pro evropsko-středomořský dialog mezi kulturami ,která sídlí v egyptské Alexandrii.

Česko-arabská společnost. Nezisková společnost založená v roce 1990. Poslední úprava:17.10.2014