Fórum Nadace Anny Lindh

Fórum Nadace Anny Lindh v Barceloně za účasti zástupců Společnosti česko-arabské. Barcelona, 2010.