Společnost česko-arabská z.s.

Nezisková organizace založená v roce 1990

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021, za podporu 13. ročníku festivalu kultur Blízkého východu „Nad Prahou půlměsíc“, Arabfestu 2021 a za aktivní podíl na výstavě v Domě národnostních menšin.

VÝSTAVA: ČESKOSLOVENSKO V ORIENTU

Nenechte si ujít expozici v pražské Galerii Věda a umění. Výstava seznamuje návštěvníky s některými aspekty meziválečných československých zájmů v Orientu, v zemích náležejících k Blízkému a Střednímu východu, Indickému subkontinentu a rovněž k Dálnému východu.  

Otevřeno každý všední den od 10 do 18 hodinod 23. srpna do 6. listopadu 2022

Festival arabské kultury, letos s tématem LÁSKA, probíhal od 18. do 28. 5. v Plzni a od 8. do12. 6. 2022 v Praze

Ohlasy a snímky z průběhu festivalu naleznete na stránkách: Facebook.

Věděli jste, že s rokem 2022 slaví 100 let Orientální ústav Akademie věd ČR? A jak jinak než zajímavými přednáškami. Více zde

O nás


Na těchto stránkách naleznete informace o nás, o akcích, které pořádáme, o obsahu Bulletinů a kontakty na naši organizaci.