Ženy a arabská komunita v ČR

Ve dnech 24. 11. až 5. 12. 2020 uspořádala Společnost česko-arabská v prostorách Domu národnostních menšin výstavu pod názvem Ženy a arabská komunita v České republice.

Výstava byla věnována životním příběhům čtyř žen. Jeden příběh je české ženy, která se do arabského světa provdala a prožila zde velkou část svého života. Tři příběhy jsou žen žijících v České republice, kam před lety přišly ze zemí arabského světa.

Nataša Rádí, klavíristka, pochází z Tatobit, okres Semily.  V roce 1964 se provdala za Iráčana, absolventa ČVUT. Strávila většinu života v Iráku. Na Bagdádské univerzitě vyučovala hru na klavír, od roku 1994 působila v Iráckém národním symfonickém orchestru, vychovala řadu talentovaných žáků a svými kolegy a studenty založila hudební skupiny „Sumer“ a „Bagdád“. Za svou práci obdržela řadu ocenění jak v Iráku, tak v ČR. V roce 2010 jí byla ministrem zahraničních věcí České republiky udělena cena Gratias Agit za propagaci české hudby v zahraničí.

Sádžida Hassan, pochází z Iráku z města Ramádí (asi 110 km západně od Bagdádu). Po sňatku s Majidem ar-Radhim (Madžídem ar-Rádím), který vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, přijela v roce 1973 do Prahy. Řadu let působila jako učitelka v Libyjské škole v Praze, kam docházely děti arabských diplomatů i dalších Arabů žijících v Praze. Byla zakládající členkou Iráckého klubu v Praze r. 1991 a první předsedkyní Iráckého fóra.

Saadat Ramadan, pochází ze Sýrie, ze Zabadání (letovisko asi 50 km západně od Damašku). Manžel je rovněž Syřan. Do České republiky přišla v roce 1993 a žije v Plzni. Působila jako lektorka arabštiny na Západočeské univerzitě v Plzni. Věnuje se překladatelství, tlumočení a organizaci mezinárodních konferencí. Ve volném čase se angažovala v plzeňské pobočce Společnosti česko-arabské, zejména v době předsednictví prof. MUDr., RNDr. Jaroslava Slípky, DrSc.

Chimaa Youssefová, pochází ze syrského Damašku. Do České republiky přišla v roce 2003 za manželem, se kterým se seznámila v Sýrii. Společně založili firmu „Arabesque“. Věnovali se vydavatelství, v arabštině i češtině, výuce arabského jazyka, pořádání přednášek a výstav. Po roce 2011 začala pracovat pro neziskové organizace jako InBáze, v projektu, který pomáhal prvním uprchlíkům ze Sýrie. Dlouhodobě se angažuje v akcích podporujících mezikulturní dialog. Dlouhodobě spolupracuje se Společností česko-arabskou a je rovněž členkou české pobočky Nadace Anna Lindh pro spolupráci Evropy a Středomoří.

Snímek z přípravy expozice v Galerii Domu národnostních menšin

Vocelova 602/3, 120 00 Vinohrady

DŮM NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.