Cesta k vzájemnému porozumění

Konference Cesta k vzájemnému porozumění. Senát ČR, 26. – 27.5. 2008.