Bulletin 2012, číslo 2

Miroslav Houska: Z arabské edice Jáqútova popisu Erbílu z roku 2016.
Češi pracují na projektu UNESCO v Iráku.
K 60. narozeninám prof. PhDr. Eduarda Gombára, CSc.
K 60. narozeninám Mgr. Miroslava Housky …

Bulletin 2012, číslo 1

Maqámy – humorné příběhy z arbského středověku.
Situace v Egyptě v době parlamentních voleb v roce 2011 …

Bulletin 2011, číslo 2

Demokratické tradice a arabské revoluce 2011.
Rifá´a at-Tahtáwí a jeho role v kontextu sociální a kulturní obrody Egypta v 19. století …

Bulletin 2011, číslo 1

Českoslovesnko a Libye v letech 1960 – 1992.
Úvod prof. J. Oliveria k vydané sbírce poezie Dža´fara Hajdara …

Bulletin 2010

Československo a Egypt v letech 1920 – 1970 2. část. Main.
ALF-Euro-středomořské trendy ve zprávě Nadace Anny Lindhové …